Materiały dla animatora społeczności lokalnej

Work as a local community animator booklet_page-0001.jpg (1,72 MB)W ramach projektu dotyczącego zawodu animatora lokalnej społeczności zespół ekspertów z Polski, Włoch, Słowenii i Słowacji opracował materiały dla
potencjalnych kandydatów do tego zawodu.

Materiały składają się z:

  • publikacji dotyczącej zawodu animatora w Polsce i w Europie,
  • 10 kursów rozwijających umiejętności miękkie kluczowe w pracy animatora, tłumaczone na język polski,
  • broszury zachęcającej młodych ludzi do pracy w tym zawodzie.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie projektu www.localenvironmentanimation.eu.

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus +, KA2Cooperation partnerships in youth, Project: „ Local environment animation - new chance for youth development”